• Dibab: Bretainian botere politikorako erakundea

  Irlandan bezala, Bretainia elkarturik egon ohi zen. Eskozia, Katalunia eta Euskal Herria bezala, Bretainia independentea izan da. Irlanda, Gales, Eskozia, Kornualles eta Man uhartea, bretoiak berain hizkuntza dute: bretoia, herrialdean bizi diren 4,5 milioi biztanleetatik 200.000ek hitz egiten dutena.

  “Herrialde” hitza bi alderdi independentistek erabiltzen dute: Breizhistance (ezker-muturrekoa) eta Parti Breton (eskuindarra). “Eskualde” hitza alderdi autonomiazaleek erabiltzen dute: Union Démocratique Bretonne (ezkertiarra), Nous Te Ferons Bretagne (zentro-ezkerra) eta Breizh Europa (zentro-eskuina).

  Frantses alderdi poltikoek hauteskunde ezberdinetan gehiengo handia lortzen badute ere, independetista eta autonomiazaleek hautetsiak lortzen dituzte hauteskunde munizipal eta konderrietakoetan.

  2014ko frantses lurralde erreforma

  Zer da eskualde bat frantses estatuaren barnean? Frantses estatua oso zentralizatua dagoenez, hamabost eskualdeek ez dute potere politiko nabarmena, eta beraien tokian-tokiko ekonomian lan egiteko oso aurrekontu mugatua dute, hezkuntza eskumenez gain, lurraren kudeaketa eta garraioan datzana. Bretainia eskualdeari 1,4 bilioi euro bakarrik dagokio, hau da, 437 euro biztanleko. Gainera, Erresuma Batuan Galesko Biltzarrarekin edo Eskoziako legebiltzarrarekin dagoen bezalako itzulpenik ez da.

  1941etik, Frantziako eskualde ofiziala den Bretainia Bretainia hegoaldean dagoen eta Nantes hiriburu duen Loire-Atlantique Departamentuari bereizita egon da. 70. hamarkada hasieratik, Bretainia berriz elkartzeko mugimendua berreskuratzen saiatu da. Bretoi asko 2014ko frantses lurralde erreforma Bretainia berriz bat eginda ikusteko aukera gisa ikusi zuen.

  2014ko apirila eta iraila artean, Nantesen hiru manifestazio handi egin ziren Bretainia berriz bat egin zezan eskatzeko. Hala ere, manifestazio hauek ez zuten eraginik izan, frantses gobernuak Loira-Atlantikoa Bretainiako eskualdetik at utzi duelako. Legea 2015eko martxoan bozkatu zen: Lora-Atlantikoa Pays-de-la-Loire eskualdearen barruan jarraituko du.

  Zergatik Sortu da Dibab?

  Dibab erakundea 2014ko irailean, frantses estatua eskualde egitura berria garatzen ari zenan, sortu zen. Frantses eskualde erreforma beraien potereari eusteko kezka besterik ez zuten eta galdetu ere egin gabe herri baten nahiari muzin egin zioten politikoek sotu zuten.

  40 urtez manifestazioak egiten aritu ondoren, 2014ko irailean Bretainia berriz bat egitearen aldeko ekintzaile asko helburua lortzeko beste bide bat bilatzeko tenorea zela ohartu zen. Gainera, hau frantses estatuan gero eta pertsona gehiago hauteskunde eta bizitza politikoan oro har interesa galtzen ari den garaian gertatzen ari da.

  Bi auzi horiek kontuan hartuta, bat egitearen aldeko ekintzaile talde batek Dibab erakundea sortzea erabaki du. Gutako batzuk ekintzaile politikoak izan, edo bretoi kultura eta hizkuntza gordetzen jardun garen arren, Dibab ez dago inongo alderdi politikori loturik.

  Botere politikoa lortzeko auto-antolakuntza

  Gure erakundeak tokian tokiko galdeketa demokratiko batzuk antolatzea erabaki du. Bretainian votations esaten diegu (Suizan gizarte arloko auziak erabakitzeko egiten diren galdeketa demokratikoak bezalakoak), eta 2008. urteaz geroztik Katalunian egiten ari diren galdeketa independentisten ereduari jarraiki. Boto-emaileek bi galderei erantzun behar diete:

  – Bretainiak berrik bat egitearen alde al zaude?

  – Batzarre bretoia sortzearen alde al zaude?

  Bi galdera hauekin, Bretainiak etorkizun hobea izan dezan eztabaida piztu nahi dugu. Etorkizun demokratikoagoa eta jendearengandik hurbilagoa. Hiritar, ekonomia eta ingurumen arteko bilgune bat eratu nahi dugu. Frantses gobernuak herriari galdetu ez dionez, guk eginen dugu!

  Galdeketa hau guk antolatu eta ordaintzen dugu. Katalunian bezala, galdeketa hauek ez dira ofizialak, baina gero eta herri eta hiri gehien antolatu galdeketa, handiagoa izanen da eztabaidaren eragina. Katalunian, galdeketa bat antolatu zuen lehenengo udaletxeak 2008. urtean egin zuen, eta ordutik pasa diren zazpi urteetan ehundaka udaletxek antolatu du galdeketa.

  Zalantzarik gabe, gure pentsamenduan Katalunian eta Eskozian abian jarri dituzten prozesuek eragina izan dute. 2014Ko urriaren 25ean, Dibab sortzen ari ginelarik, Rennesen bi herrialde hauetako ordezkariak gonbidatu genituen beraien esperientzia gurekin partekatzeko: Quim Arrufat (ezker muturreko CUP alderdi politikoko diputatua), eta Robin Bruce (Eskoziako independentzia lortzeko kanpainan BAI-ren aldeko ekintzailea).

  Zer aldatuko litzateke Bretainia bat eginda balitz?

  Bat egindako Bretainiak 2.800 km itsasertz du, 4,5 milioi biztanle eta 34.000 km² ko hedadura (Belgikak 30.5000 km² ditu, eta Esloveniak 20.200 km²). Energia berriztagarriekin (hidraulika, eolikoa… ) zerikusia duen potentzial ekonomiko garrantzitsua du. Zer aldatuko litzateke Bretainiak legebiltzarra balu?

  Legebiltzarrak bost departamentu bretoiak egungo Bretainiako eskuladearekin bilduko lituzke. Departamentu mailako gobernuen aurrekontua egungo eskualdearenarkin elkartuz gero, Legebiltzarraren aurrekontua handiagoa litzateke: 6 bilion euro. Nahikoa potere izanda, Legebiltzarra jendearengandik hurbilago egonen litzateke, eta herrialde ezberdinen berdintasuneruntz lan egiteko gai litzateke.

  Galdeketak martxan

  2014ko azaroaz geroztik hiru galdeketa antolatu ditugu Saint-Viaud, Langouët y Soudan hirietan. Biztanleen %20ak parte hartu du (Katalunian askotan %30aren ingurukoa izan da). %75 eta %80ren artean bat egitearen alde eta Legebiltzar baten sorreraren alde eman du botoa.

  Ekainean galdeketa gehiago antolatuko ditugu: 8 herrialdeko bost eremutan izanen dira. 1700 lagunek eman ahalko dute beraien iritzia guk antolatutako galdeketan. Honako herrietan eginen dira: ekainaren 7an Nozayn, Loire-Atlantiquen, Plounévez-moëdecen, Côtes d´Armoren, Riantec, Morbihanen, Chevaigné, Ille-et-Vilainen, Commana eta Le Cloître St-Thegonnec,  Finistêren. Le Petit-Auvené herrian ekainaren 14an emanen dute botoa.

  Ekainean galdeketa gehiago antolatuko ditugu, eta urte amaiera arte beste batzuetan lanean jarraituko dugu.

  Fabris CADOU Dibab erakundearentzako.

 • Dibab: Auto-organización para un poder político en Bretaña.

  Al igual que Irlanda, Bretaña solía estar unida. Como Escocia, Cataluña y el Euskal Herria, Bretaña ha sido independiente. Como Irlanda, Gales, Escocia, Cornualles y la isla de Man, los bretones tienen su propia lengua: El Breton, una lengua céltica hablada por 200.000 de las 4,5 millones de personas que viven en el país.

  La palabra “país” tiende a ser utilizada por los dos partidos políticos independentistas (Breizhistance (extrema-izquierda) y Parti Breton (derecha). La palabra “región” es más típicamente utilizada por los partidos autonomistas (Union Démocratique Bretonne (izquierda), Nous Te Ferons Bretagne (centro-izquierda) y Breizh Europa (centro-derecha)).

  Aunque los principales partidos políticos franceses obtienen aplastantes mayorías en diferentes elecciones, el independentismo y autonomismo obtienen electos en elecciones municipales y condales.

  La reforma territorial francesa de 2014

  ¿Qué es una región dentro del Estado francés? Como el Estado francés está muy centralizado las quince regiones no poseen un poder político significativo y tienen solamente un presupuesto muy limitado para trabajar en su economía local, centrándose en cuestiones de gestión de la tierra y el transporte, junto a sus competencias en educación. Se asignan únicamente 1,4 millardos de euros al presupuesto de la región de Bretaña, que se traducen en 437 euros por persona. Además, no hay ninguna devolución, como la que existe en el Reino Unido con la Asamblea de Gales o el Parlamento de Escocia.

  Desde 1941, la región oficial francesa de Bretaña ha permanecido separada del Departamento de Loire-Atlantique, situado en el sur de Bretaña, con Nantes como su principal ciudad. Desde el comienzo de los años 70, el movimiento para la reunificación de Bretaña ha luchado para recuperarlo. Muchos bretones vieron la reforma territorial francesa de 2014 como una oportunidad para ver Bretaña nuevamente unificada.

  Entre abril y septiembre de 2014, tres grandes manifestaciones tuvieron lugar en Nantes para exigir la reunificación de Bretaña. Sin embargo, estas manifestaciones no tuvieron ninguna influencia sobre la decisión del gobierno francés que mantuvo el Loira-Atlántico fuera de la región de Bretaña. La ley fue votada en marzo de 2015: el Loira-Atlántico permanece en la región de Pays-de-la-Loire.

  ¿Por qué crear Dibab?

  La organización Dibab se creó en septiembre de 2014, cuando el gobierno francés estaba desarrollando la nueva estructura regional. La reforma territorial francesa fue creada por políticos únicamente preocupados por mantener su poder, que no escucharon las aspiraciones del pueblo, y al que nunca consultaron.

  Después de más de 40 años de manifestaciones, en septiembre de 2014 muchos activistas para la reunificación de Bretaña se dieron cuenta de que era el momento de buscar otro camino para llegar a nuestro objetivo. Protestar no es suficiente. Además, esto sucede al mismo tiempo que más y más personas en el estado francés están perdiendo interés en las elecciones y en la vida política en su conjunto.

  Teniendo en cuenta estas dos cuestiones, un grupo de activistas para la reunificación han decidido crear la organización Dibab. A pesar de que algunos de nosotros somos activistas políticos, o en la preservación de la cultura y lengua bretona, Dibab no está ligada a ningún partido político.

  Auto-organización para alcanzar el poder político

  Nuestra organización ha decidido organizar una serie de votaciones democráticas locales en Bretaña que llamamos votations (como las votaciones democráticas suizas donde se deciden cuestiones sociales) e inspiradas en las votaciones independentistas que se vienen celebrando en Cataluña desde 2008. Los electores tienen que responder a dos preguntas:

  – ¿Estás a favor de la reunificación de Bretaña?

  – ¿Estás a favor de la creación de una Asamblea bretona?

  Con estas dos preguntas queremos crear un debate que trabaje hacia un futuro mejor para Bretaña. Un futuro más democrático y más cercano a la gente. Queremos crear un punto de encuentro entre ciudadanos, economía y medio ambiente. ¡Ya que el Gobierno francés no ha pedido la opinión del pueblo, lo haremos nosotros!

  Esta votación está organizada y financiada por nosotros mismos. Como en Cataluña, estas votaciones no son oficiales, pero contra más pueblos y ciudades organicen una votación, mayor será el impacto del debate. En Cataluña, el primer ayuntamiento en organizar una votación lo hizo en el año 2008 y en los siete años que han pasado desde entonces, ha habido votaciones organizadas por cientos de ayuntamientos.

  Por supuesto, nuestros pensamientos se han sido influenciados por el proceso en marcha en Cataluña, así como el que se ha producido en Escocia. El 25 de octubre de 2014, en Rennes, invitamos a representantes de estos dos países para compartir sus experiencias con nosotros mientras formalizábamos la creación de Dibab: Quim Arrufat (diputado del partido político de extrema izquierda CUP) y Robin Bruce (activista por el SI en la campaña de independencia escocesa).

  ¿Qué cambiaría si Bretaña estuviese unificada?

  Una Bretaña unificada posee 2.800 km de costa, 4,5 millones de personas y una superficie de 34.000 km2 (Bélgica tiene 30.500 km2 y Eslovenia 20.200 km2). También tiene un importante potencial económico relacionado con energías renovables (hidráulica, eólica…).

  ¿Qué cambiaría si Bretaña tuviese un Parlamento?

  El Parlamento uniría los cinco departamentos bretones con la actual región de Bretaña. Agregando el presupuesto de los gobiernos departamentales con el de la región actual, el presupuesto del Parlamento sería mayor: 6 millardos de euros. Con suficiente poder, el Parlamento estaría más cerca de la gente y sería capaz de trabajar hacia la igualdad de los territorios.

  Votaciones en proceso

  Desde noviembre de 2014 hemos organizado tres votaciones, en las ciudades de Saint-Viaud, Langouët y Soudan. Ha habido una participación del 20% de la población (en Cataluña ha sido muy a menudo alrededor del 30%). Entre 75% y 80% han votado a favor de la reunificación y el establecimiento de un Parlamento.

  En Junio hemos organizado más votaciones: 8 serán en 5 distritos del país. Más de 1700 personas podran dar su opinión sobre dos preguntas en las votaciones que hemos organizado. Esta serán en estas localidades: el 7 de Junio en Nozay en Loire-Atlantique, Plounévez-moëdec en Côtes d´Armor, Riantec en Morbihan, Chevaigné en Ille-et-Vilaine, Commana y Le Cloître St-Thegonnec en Finistêre. Los habitantes de Le Petit-Auvené votarán el 14 de Junio.

  Seguiremos trabajando en otras hasta final de año.

  Fabris CADOU para la organización Dibab.

 • Dibab : Self-organisation for political power in Brittany

  Political and linguistic characteristics of Brittany

  Like Ireland, Brittany was once united. Like Scotland, Catalonia or the Basque Country, Brittany was once independent. As in Ireland, Wales, Scotland, Cornwall and the Isle of Man, the Breton people have their own language: ‘Breton’ is also a Celtic language, spoken by 200,000 people in a country of 4.5 million people.

  The word ‘country’ tends to be used by the two independentist political parties (Breizhistance on the far-left and Parti Breton, on the right). The word region is more typically used by the autonomist parties (Union Démocratique Bretonne, on the left, Nous Te Ferons Bretagne, centre-left and Breizh Europa, centre-right).

  Although the mainstream French political parties receive heavy majorities across the various elections, the independentists and autonomists do see people elected in the city and county councils.

  The French territorial reform of 2014

  What is a region within the French State? As the French state is extremely centralised the fifteen regions do not possess significant political power and have only a very limited budget to work on their local economy, focusing on transport and land issues, as well as their educational authorities. Only 1.4 billion euros is allocated to the budget of the region of Brittany which translates to 437 euros per person. There is no devolution as there is in the UK with the Welsh Assembly or the Scottish Parliament.

  Since 1941, the official French region of Brittany has been without the department of Loire-Atlantique, situated in the south of Brittany with Nantes as its main city. Since the beginning of the 70’s, the movement for the reunification of Brittany has fought to recover it. A lot of Breton people saw the French territorial reform of 2014 as a chance to see Brittany unified again.

  Between April and September 2014, three large demonstrations took place in Nantes to demand the reunification of Brittany. These demonstrations however had no influence on the French government’s decision to keep Loire-Atlantique out of the region of Brittany. The law was duly voted in March 2015: Loire-Atlantique remains in the region of Pays-de-la-Loire.

  Why create Dibab ?

  The organisation Dibab began in September 2014 as the French government was developing the new regional structure. The French territorial reform was decided between politicians most concerned with their own power who did not listen to the aspirations of the people, who did not consult the people.

  After more than 40 years of demonstrations, in September 2014 many activists for reunification realised that it was time to select another way to reach our objective. Protest is not enough. This is happening at the same time as more and more people in the French state are giving up on elections and on political life altogether.

  Taking into account these two points, a group of activists for reunification have decided to create the organisation Dibab. While some of us are activists in Breton politics, culture and language preservation, Dibab is not linked to any political party.

  Self-organisation for political power

  Our organisation has decided to organise a series of local democratic votes in Brittany that we call votations, named after the Swiss direct democratic elections that tackle societal questions and styled after the votes on independence that have been held in Catalonia since 2008. The electors have to answer two questions :

  – Are you in favour of the reunification of Brittany ?

  – Are you in favour of the creation of a Breton Assembly?

  With those two questions we want to create a debate that works toward a better future for Brittany. A future that is more democratic and closer to the people. We wish to create a space for rallying the citizens, the economy and the environment.

  As the French government did not ask for the opinion of the populace, we are going to do it! These votes we are organising and funding ourselves. As in Catalonia, the votes are not official but through their results and the sheer number of votes held there will be an impact on the debate as has happened in Catalonia. In 2008, the first Catalan town council organised the first vote, by 2015 hundreds of town councils had taken part over seven years.

  Of course, our thoughts have been influenced by the process underway in Catalonia as well as that in Scotland. On the 25th of October 2014 in Rennes, we invited representatives of these two countries to share their experiences with us while we formalized the creation of Dibab in an international meeting: Quim Arrufat (MP for the far-left political party CUP) and Robin Bruce (activist for Yes in the Scottish independence campaign).

  What would being united change for Brittany? A united Brittany possesses 2,800 km of coastline, 4.5 million people and an area of 34,000 km2 (for comparison Belgium is 30,500 km2 and Slovenia 20,200 km2). It also has an important economic potential related to the development of renewable energy, such as water and wind power.

  What would it change for Brittany to have a Parliament? The Parliament would unite all five Breton departments with the present region of Brittany. Adding the budget of the departmental governments to that of the current region, the budget of the Parliament would then be more significant: some 6 billion euros. With sufficient power, the Parliament would be closer to the people and would be able to work towards the equality of the territories.

  Votes in progress

  We have organised three votes since November 2014 in the communes of Saint-Viaud, Langouët and Soudan. There has been a turnout of 20% of the population each time (in Catalonia it has very often been around 30%). Between 75% and 80% have voted in favour of reunification and the establishment of a Parliament.

  In June, we’ll organize more votes : 8 will be in the five districts of the country. That will be 17000 people who will be able to give their opinion about the 2 questions in the votes self-organised. Here it is the towns where it will be holded : the 7th of June in Nozay and Rougé in Loire-Atlantique, Plounévez-Moëdec in Côtes d’Armor, Riantec in Morbihan, Chevaigné in Ille-et-Vilaine, Commana and Le Cloître St-Thégonnec in Finistère. People of Le Petit-Auvené will them vote the 14th of June.

  And will carry on doing so through to the end of the year !

  Fabris CADOU for the organisation Dibab .

 • Dibab : Self-organisation for a political power in Brittany (Saiorse)

  SOURCE : Saiorse, avril 2015

  article Saiorse Avril 2015

   

 • Votations de Langouët et Soudan. 19,75% et 15,6% de participation (Le Télégramme)

  SOURCE : Le Télégramme – 09/02/2015

   150209_TLG_B4_p10_votations